Polisi Cyfrinachedd

Rydym yn ymrwymo i amddiffyn eich manylion personol. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei dderbyn gennych yn gyfreithiol (gan gydymffurfio â'r Ddeddf Diogelwch Data 1998).
Byddwn yn casglu gwybodaeth amdanoch am ddau reswm: yn gyntaf, ar gyfer prosesu eich archeb, ac yn ail ar gyfer cynnig y gwasanaeth gorau posib i chi.
Ni fyddwn yn eich e-bostio yn y dyfodol heb eich caniatâd.
Byddwn yn rhoi’r cyfle i chi ddiddymu eich gwybodaeth o'r rhestr e-bostio ac felly peidio â derbyn negeseuon marchnata gennym yn y dyfodol.
 
Y math o fanylion y byddwn ei angen gennych yw:
• Eich enw
• Eich cyfeiriad
• Eich rhif ffôn
• Eich cyfeiriad e-bost

Byddwn yn cadw gwybodaeth am gwsmeriaid er mwyn cyflymu’r broses archebu. Bydd yr wybodaeth fydd gennym yn gywir a chyfredol. Gallwch wirio'r wybodaeth rydym yn ei gadw amdanoch o fewn dudalen 'fy nghyfrif'.
 
Bydd yr wybodaeth bersonol yn cael ei gadw yn ddiogel ac yn cyd-fynd â gofynion ein polisiau mewnol a gofynion y gyfraith.