Masnachwyr Nwyddau Cyw

 

 

Gogledd Cymru

Siop

Cyfeiriad

Tref

Rhif Ffon

Awen Meirion

25 Stryd Fawr

Bala 01678 520658

Siop Na Nog

16 Y Maes

Caernarfon 01286 676946

Bys a Bawd

29 Stryd Dinbych

Llanrwst 01492 641329

Cwpwrdd Cornel

Canolfan Ffowndri, 17 Stryd Fawr

Llangefni 01248750218

Siop Lyfrau Lewis

21 Stryd Madoc

Llandudno 01492 877700

Awen Menai

10 Stryd Y Bont

Porthaethwy 01248 715532

Oriel Pwlldefaid

46 Stryd Fawr

Pwllheli 01758 701812

Elfair

18 Stryd Clwyd

Rhuthun 01824 702575

Siop Clwyd

33 Stryd Fawr

Dinbych 01745 813431
       
       
Canolbarth Cymru
Siop

Cyfeiriad

Tref

Rhif Ffon

Mabon a Mabli

Canolfan Mudiad Meithrin (ar-lein)

Aberystwyth 01970 639622

Siop Alys

Canolfan Glyndwr, Stryd Maengwyn

Machynlleth 01650 703336

Siop Inc

13 Stryd Y Bont

Aberystwyth

01970 626200

 

     
       

Gorllewin Cymru

Siop

Cyfeiriad Tref

Rhif Ffon

Fferm Ffoli

Cilgeti, Sir Benfro

Cilgeti

01834 812731

Cwtsh Gloyn

12 Heol y Parc, Pontyberem

Llanelli

01269 871 300

T-Hwnt

Lon Jackson

Caerfyrddin

01267 231133

Siop Sian

Ty Llundain

Crymych

01239 831230

Siop Iago

2 Stryd Sycamore

Castell Newydd Emlyn

01239 711691

Ffab

Wind Street

Llandysul

01559 362060
       
De Cymru
Siop

Cyfeiriad

Tref

Rhif Ffon

Siop Y Felin

54-60 Heol Merthyr, Yr Eglwys Newydd

Caerdydd 02920 692999

Siop Ty Tawe

9 Stryd Christiana

Abertawe 01792 456856

Caban

169 Heol Y Brenin, Pontcanna

Caerdydd 02920 342223

Cant a Mil Vintage

100 Ffordd Eglwys Newydd, Mynydd Bychan

Caerdydd 02920 212474

Four Six Five

465 Cowbridge Road East

Caerdydd 02920229959

Giggles

85 Stryd Fawr

Y Bari 01446 734866